Hrvatska E-sport Inicijativa

Hrvatska esport inicijativa logo

Udruga sa ciljem poboljšanja e-sport scene u Hrvatskoj

Ciljevi

Kontakt