O NAMA

Hrvatska esport inicijativa (HEI) je udruga koja želi unaprijediti poziciju esporta u Republici Hrvatskoj. Konačni cilj udruge je ispuniti puni potencijal hrvatskih esportaša na način da se svakom gameru omogući odabir esporta kao karijere. Tržište gaminga jedno je od najbrže rastućih tržišta već godinama i to zbog sve veće dostupnosti sredstava koja su potrebna za igranje računalnih igara - računala i interneta. Esport je samo jedan od segmenata navedenog tržišta, ali ipak segment koji pruža najviše prilika za druženje, natjecanje, konkurenciju, unaprjeđenje i profesionalizam.

Svi ostali ciljevi udruge su postavljeni kako bi se ostvarilo poželjno stanje ili vizija. Stanje u kojem se trenutno nalazi esport u Hrvatskoj je neprihvatljivo s obzirom da nitko od dionika tržišta, uključujući i državu, ne mogu strateški i dugoročno planirati ostvarenja svojih ciljeva zbog toliko nepoznatih faktora. Koliko je stvarnih sudionika esporta u Hrvatskoj? Koliki je potencijalni rast tržišta u Hrvatskoj? Koliki su potencijalni prihodi države od esporta? Sve su to pitanja na koja se mora dati odgovor kako bi se samo tržište izgradilo i stabiliziralo te kako bi se svi na tržištu mogli usmjeriti prema povećanju kvalitete proizvoda i usluga koje nude.

Temelj za stvaranje stabilnog tržišta je okupljanje svih sudionika i kvantifikacija snage koju tržište ima, u vidu broja uključenih i njihove tržišne moći. Nakon toga se može pristupiti ostatku gospodarstva i izboriti se za povoljnu poziciju koju ostala tržišta imaju. S tim u vidu, jedan od temeljnih ciljeva Hrvatske esport inicijative je uvrstitiesport kao zakonom priznat sport koji će se voditi u lokalnim registrima sportske djelatnosti. Ne postoji razlog zbog kojeg esport, s obzirom na sličnosti s tradicionalnim sportovima, ali i različitosti koje ga diferenciraju od ostalih sportova, ne bi trebao biti uvažen kao važan kotačić pokretanja hrvatskog gospodarstva, kao i sredstvo predstavljanja Hrvatske u najboljem svjetlu na globalnom tržištu.

Uvrštenjem esporta u hrvatsko zakonodavstvo dala bi se prilika esportašima, organizatorima i timovima da budu priznati kao sportaši i sportske organizacije. Da bi se to ostvarilo, potrebno je uspostaviti granicu između profesionalnog i amaterskog bavljenja esportom kako bi se razlikovao segment bavljenja esportom iz zabave te segment bavljenja esportom kao karijerom. U ovom trenutku ne postoji jasna linija između sudionika tržišta koji su u potpunosti usmjereni na rezultate (profesionalnci) te onih koji to rade iz užitka (amateri). Bavljenje esportom iz užitka je, sasvim opravdano, jednako svim ostalim rekreativnim sportovima, ali za napredak samog esporta Udruga će se usredotočiti na profesionalizaciju i poboljšanje kvalitete koju pružaju najbolji sportaši.

Kako bi se unaprijedila pozicija esporta u javnom prostoru, Hrvatska esport inicijativa će raditi na zajedničkim interesima svih sudionika esport tržišta u Hrvatskoj prema ostalim tržištima, ali i na interesima koje hrvatsko tržište ima nasuprot globalnom. Kao mjesto u kojem će timovi i igrači moći uz najbolju infrastrukturu raditi na profesionalnoj karijeri otvorit će se Esport inkubator. Networking među timovima, priprema strategija, priprema za turnire, trening među timovima, pronalaženje novih igrača i prostor za održavanje turnira samo su neke od koristi budućeg inkubatora.

Sportaši u Hrvatskoj, kao zemlji od nešto više od 4 milijuna stanovnika, su natprosječno dobri u svojim poljima s obzirom na sredstva koja se u njih ulažu te je popis vrhunskih, hrvatskih sportaša na globalnoj razini podosta dug. Kako je esport u zamahu, ali još uvijek u svojim profesionalnim začecima, velika je prilika prikazati Hrvatsku još jednom u dobrom svjetlu kroz uspjehe naših esportaša. Cilj je unaprijediti Hrvatsku do natjecateljski top 10 zemalja u esportovima kroz kontinuirano unaprjeđenje profesionalizma i pozicije u javnom prostoru. Navedeno je realno ostvarivo s obzirom na dosadašnje uspjehe esportaša bez potpore institucija i društva općenito te s obzirom na kulturu sporta u Hrvatskoj. U već trenutnim okolnostima iz Hrvatske su izašli mnogi uspješni esportaši.

Teško je procijeniti stvarni utjecaj turizma na gospodarstvo i utjecaj pojedinih segmenata na hrvatski turizam, ali se može zaključiti da je, s obzirom na mali broj održanih događanja, utjecaj esporta na turizam puno manji nego što bi mogao biti. Profesionalizacijom esporta, stavljanjem okvira izvrsnosti i uvođenjem esporta u hrvatske zakone pružila bi se prilika za esport turizam koji bi, kvalitetnom suradnjom sudionika, mogao dodatno poboljšati turističku ponudu Republike Hrvatske. Zagreb, kao glavni grad Hrvatske, nije privukao nijedan europski ni svjetski esport turnir, što je s obzirom na poziciju grada, broj sudionika esport tržišta u okolici i dodatni sadržaj koji grad pruža, porazna činjenica. Jedan od razloga je podcjenjivanje cijelog tržišta i njegove isplativosti. Osim u glavnom gradu, turniri se mogu održavati u cijeloj Hrvatskoj zbog postojanja kvalitetne infrastrukture u većini turistički privlačnih gradova. Održavanje esport turnira u Hrvatskoj jedna je od težnji Hrvatske esport inicijative koja će ostvarivanjem svega nabrojenog dati kvalitetne temelje za daljnji razvoj i održavanje događaja na lokalnoj i regionalnoj razini.

Stabilno domaće esport tržište glavni je pokretač uspjeha hrvatskih timova i igrača. Kako bi se otkrilo tko je dovoljno dobar za uspjeh na globalnom tržištu potrebna je kvalitetna konkurencija u Hrvatskoj. Za ostvarenje idealnih uvjeta razvitka konkurencije potrebno je postaviti kvalitetne temelje kao što je profesionalizacija esporta. Tek pri uspješnoj profesionalizaciji, povećanju institucionalne podrške i povećanju ulaganja u esport koja će doći kao rezultat prethodno navedenog, Hrvatska će se predstaviti kao središte izvrsnosti i ostvarit će se cilj priznatih hrvatskih timova i igrača u esportu.

Rezultat svih uloženih napora bit će povećanje ulaganja u gaming i esport što će u konačnici povećati vjerojatnost ostvarenja cilja da Hrvatska bude u natjecateljski top 10 zemalja u esportovima. Osim samog tržišta esporta, sve navedeno povećat će konkurentnost hrvatske gaming industrije koja iz godine u godinu raste uz predstavnike na globalnom tržištu. Okupljanje sudionika esport tržišta na jednom mjestu povećat će konkurentnu prednost naših gaming poduzeća, kako velikih i poznatih, tako i malih, s obzirom da se radi o povezanim djelatnostima (esport je dio većeg tržišta gaminga).

Uspjehom hrvatskih esport igrača i timova pruža se prilika promocije hrvatskih gaming proizvoda koje pružaju hrvatska poduzeća u vidu videoigara, ali i ostalog kao što su namještaj, računala, oprema za računala itd. Udruga će se usredotočiti na sve veće uključenje i potporu sportskih psihologa sudionicima na esport tržištu. Navedeno je ključno za održavanje izvrsnosti esportaša u Hrvatskoj kao i za održavanje razine profesionalnosti svih uključenih. Naravno, osim za samo esport tržište otvaraju se nova vrata i za psihologe u Hrvatskoj koji pronalaze nove načine za širenje svog znanja i stručnosti.

Sve navedeno usmjereno je prema tržištu unutar Republike Hrvatske, ali bitno je napomenuti da postoje i mnogi esportaši koji su već pronašli svoje mjesto izvan granica naše države. Cilj je također pružiti potporu hrvatskim igračima u inozemstvu na način da u svakom trenutku imaju oslonac na koji mogu računati u kritičnim, ali i dobrim periodima svoje karijere. Svim igračima, onima u inozemstvu i na našem tržištu, nastojat će se ponuditi financijska, psihološka, fizička, navijačka i svaka potpora koja je potrebna na njihovom profesionalnom putu. Svrha Udruge i svih njenih aktivnosti je konstantno poboljšanje statusa i pozicije hrvatskih esportaša u Hrvatskoj i na globalnom tržištu.

Josip Đerek

Josip Đerek

Co-founder

Tomislav Sertic

Tomislav Sertic

Co-founder

Ivan Rubido

Ivan Rubido

Co-founder

CILJEVI UDRUGE

 • Povećanje investicija u esport

  Stvaranjem stabilnih uvjeta za razvoj esport tržišta i uspješnim projektima otvorit će se više prilika za dugoročno isplative investicije za koje su zainteresirani poslovni subjekti koji još nisu odlučili za ulaganja u esport tržište, ali i oni koji su već dio esport tržišta.

 • Pomoć developerima hrvatskih igara

  Članovi i korisnici usluge Hrvatske esport inicijative u svakom su trenutku na raspolaganju hrvatskim developerima kojima je potrebno testiranje i stručni feedback za proizvode u razvoju.

 • Registar timova

  Kako bi se stvorila granica između amaterskog i profesionalnog bavljenja esportom potrebno je voditi registar svih timova i organizacija unutar Hrvatske koje se natječu u esport naslovima.

 • Pomoć timovima i igračima u fazi uspona

  Ključno je stvoriti kvalitetnu bazu podrške uz koju će perspektivni igrači ostvarivati svoj maksimum. Zajedničkim djelovanjem svih članova HEI-a, investitora i ostalih sudionika esport tržišta osiguravat će se financijska i savjetodavna pomoć kada je ona najpotrebnija, odnosno u početnoj fazi esport karijere igrača i timova.

 • Esport kao zakonom priznat sport

  Uz pomoć svih zainteresiranih sudionika esport tržišta izraditi će se zakonodavni okvir za uvođenje esporta u nadležne registre sportske djelatnosti. Također, stvorit će se preduvjeti za priznanje esportaša kao sportaša prema definiciji Zakona o sportu.

 • Esport inkubator

  Kako bi se pospješilo sinergijsko djelovanje svih napora u poboljšanju položaja esporta u Hrvatskoj otvara se Esport inkubator kao mjesto u kojem će timovi i igrači moći uz najbolju infrastrukturu raditi na profesionalnoj karijeri.

 • Unaprjeđenje pozicije esporta u javnom prostoru

  Konstantnom edukacijom opće javnosti o uspješnim primjerima iz esporta stvorit će se pozitivno ozračje koje je nužno za napredak esportaša u Hrvatskoj u odnosu na globalno tržište i za uspješnost projekata svih sudionika esport tržišta u Hrvatskoj.

 • Uspostavljanje granice za profesionalno i amatersko bavljenje esportom

  Profesionalizacijom esporta u Hrvatskoj ostvarit će se potencijal za izbor esporta kao karijere, ali u svakom trenutku treba uzeti u obzir da je ključni faktor za razvoj profesionalne scene ustvari stabilan izvor novih nada koji kreću kao amateri, zbog toga je ključno uspostaviti granicu koja se treba preći da bi se esportaša smatralo profesionalcem.

 • Hrvatska kao natjecateljski top 10 zemlja u esportovima

  Sportaši u Hrvatskoj, kao zemlji od nešto više od 4 milijuna stanovnika, su natprosječno dobri u svojim poljima s obzirom na sredstva koja se u njih ulažu, popis vrhunskih sportaša na globalnoj razini koji su došli iz Hrvatske je dug. Kroz kontinuirano unaprjeđenje profesionalizma esporta i pozicije u javnom prostoru omogućit će se Hrvatskim esportašima da zauzmu vrh na svim poljima.

 • Esport turizam

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.